http://www.iaasset.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

Home

Financial Planning

Keyman Planning

Succession Planning

Wealth Planner

About Us

Contact Us

บริการการเงินส่วนบุคคล

ประกันบุคคลสำคัญ (Key man Insurance)

การสูญเสียผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าของกิจการ จากการทุพพลภาพหรือเสียชีวิตนั้น โดยส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบกับความคงอยู่ของบริษัท การประกันบุคคลสำคัญจึงเป็นการวางแผนรับมือกับเหตุการ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้น กับผู้บริหารและบุคลสำคัญๆในธุรกิจของท่าน

  • อะไรคือการประกันบุคคลสำคัญ..
  • ใครที่จำเป็นต้องทำประกันบุคคลสำคัญ..
  • ทำไมต้องซื้อประกันบุคลสำคัญ..
  • ต้องประกันบุคลสำคัญมากเท่าไร..
  • การคุ้มครองพนักงานสำคัญของบริษัท..
  • โครงสร้างของการประกันบุคคลสำคัญ..
aaaaaaaaaa           aaa  

อะไรคือการประกันบุคคลสำคัญ

การประกันบุคคลสำคัญ เป็นการวางแผนคุ้มครองธุรกิจในกรณีที่ ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการ หรือพนักงานที่มีหน้าที่หลักในบริษัท  ประสบเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเช่น ทุพพลภาพ หรือ ร้ายแรงถึงขั้นจากไป เป็นการรับประกันว่า ธุรกิจยังคงต้องดำเนินต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก เพื่อเป็นการเพิ่มความอุ่นใจให้กับเจ้าของธุรกิจ หรือผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ต้องสูญเสียบุคคลสำคัญไป

ใครที่จำเป็นต้องทำประกันบุคคลสำคัญ

การประกันบุคคลสำคัญมีความจำเป็นในบริษัทส่วนใหญ่ในหลากหลายเหตุผล โดยทั่วไปแล้วมีความจำเป็นอย่างยิ่งกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กล่าวคือความสำเร็จของบริษัทขึ้นอยู่กับจำนวนคนกลุ่มเล็กๆ หากเกิดเหตุไม่คาดฝันกับคนกลุ่มนี้ ธุรกิจอาจจะหยุดชะงัก หรืออาจต้องปิดกิจการลงได้

ทำไมต้องซื้อประกันบุคลสำคัญ

การที่จะสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้นใช้เวลาหลายปี ต้องทุ่มเททำงานหนักและต้องลงทุนจำนวนมาก หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับคนสำคัญของบริษัท อาจจะส่งผลกระทบกับความคงอยู่ของบริษัทได้ ฉะนั้นเพื่อเป็นการดำเนินธุรกิจแบบไม่เสี่ยง จึงต้องมีแผนตั้งรับโดยการประกันบุคลสำคัญๆไว้เพื่อความคงอยู่ของบริษัทสืบไป

ต้องประกันบุคลสำคัญมากเท่าไร

เป็นการยากที่จะประเมิณมูลค่าเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนในการประกันบุคคลสำคัญ แต่ปัจจัยแรกๆนั้นต้องขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่กู้ยืม จากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อนำมาลงทุนในธุรกิจ แต่อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการประเมิณ ควรต้องดูสิ่งอื่นๆประกอบและประเมิณความเสียหายเมื่อรายบุคคลหากเขาผู้นั้นเกิดจากไป

การคุ้มครองบุคลสำคัญของบริษัท

เจ้าของกิจการ ผู้ดูแลการเงินบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการที่จะทำให้แน่ใจได้ว่าความเสี่ยงในทางธุรกิจจะลดน้อยลง ประกันบุคคลสำคัญคือต้นทุนที่จำเป็นในการลดความเสี่ยงทางธุรกิจ หากเกิดการทุพพลภาพหรือเสียชีวิตของบุคคลสำคัญเท่านั้น แต่ถ้าหากบุคคลเหล่านั้นลาออกเพื่อไปทำธุรกิจของตนเอง หรือโยกย้ายไปบริษัทอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่านี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารจะต้องเตรียมการกับสิ่งเหล่านี้อีกด้วย

โครงสร้างของการประกันบุคคลสำคัญ

การวางแผนประกันบุคคลสำคัญเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการลดความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกิดจาก การทุพพลภาพหรือการตายของบุคคลสำคัญในบริษัทรวมถึงเจ้าของกิจการ แต่สิ่งอื่นในทางธุรกิจควรตระหนักถึงคือ การประกันบุคคลสำคัญต้องควบคู่ไปกับแผนโอนถ่ายกิจการ รวมถึงแผนการจ่ายผลตอบแทนแก่บุคคลสำคัญเหล่านั้นอีกด้วย

การประกันชีวิตบุคคลสำคัญจึงต้องออกแบบให้มีระยะเวลาการประกันที่เหมาะสม และคุ้มครองในกรณีที่บุคคลสำคัญเกิดทุพพลภาพหรือเสียชีวิตอย่างกระทันหัน โดยการทำกรมธรรมประกันชีวิตให้กับบุคคลสำคัญเหล่านั้น และให้บริษัทเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันให้ บริษัทนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายได้เต็มจำนวน ได้ประโยชน์ทางภาษี หากเกิดการเสียชีวิตลง ทุนประกันก็จะตกถึงผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ผู้รับผลประโยชน์ก็จะนำเงินนั้นมาบริหารจัดการเพื่อชดใช้หนี้สิน หรือเพื่อประโยชน์อื่นๆตามแผนที่วางไว้ สอบถามเพิ่มเติม สายด่วนโทร 089-8906191

 

view
view